top of page

Kullanım Şartları

Lütfen Servisimizi kullanmadan önce bu şartları ve koşulları dikkatlice okuyun.

Yorumlama ve Tanımlar

Yorumlama

Baş harfi büyük olan kelimelerin anlamları aşağıdaki koşullar altında tanımlanmıştır. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünseler de aynı anlama sahiptir.

Tanımlar

Bu Şartlar ve Koşullar için aşağıdaki amaçlarla: İş Ortağı, bir tarafı kontrol eden, kontrol eden veya ortak kontrolü altında olan bir varlık anlamına gelir, "kontrol"ün hisse senetlerinin, özkaynakların veya diğer oy kullanma hakkı bulunan menkul kıymetlerin en az %50'sine sahip olma anlamına geldiği yerdir. Ülke, Türkiye'yi işaret eder. Şirket (bu Anlaşma'da "Şirket", "Biz", "Bize" veya "Bizim" olarak anılan) REA Tasarım Stüdyosu'nu ifade eder. Cihaz, bir bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Servise erişebilen herhangi bir cihazı ifade eder. Servis, Websitesi'ne atıfta bulunur. Şartlar ve Koşullar (ayrıca "Şartlar" olarak da anılır) Servisin kullanımıyla ilgili olarak Şirket ile Siz arasında oluşan bu Şartlar ve Koşulları ifade eder.

Üçüncü Taraf Sosyal Medya Servisi, Servis tarafından görüntülenebilecek, dahil edilebilecek veya erişilebilir hale getirilebilecek herhangi bir üçüncü taraf tarafından sağlanan hizmetler veya içerikler (veriler, bilgiler, ürünler veya hizmetler dahil).

Websitesi, https://www.readesignstudio.com adresinden erişilebilen REA Tasarım Stüdyosu'nu ifade eder. Siz, Servisi kullanmaktan sorumlu olan bireyi, şirketi veya diğer yasal varlığı ifade eder.

 

Kabul Etme

Bu Servisin kullanımını düzenleyen Şartlar ve Koşullardır ve Siz ile Şirket arasında işleyen anlaşmadır. Bu Şartlar ve Koşullar, Servisin kullanımı ile ilgili tüm kullanıcıların haklarını ve yükümlülüklerini belirler.

Servise erişiminiz ve kullanımınız, bu Şartlar ve Koşullara uymanıza ve bunlara uymanıza bağlıdır. Bu Şartlar ve Koşullar, Servise erişen veya kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğerleri için geçerlidir. Servise erişerek veya kullanarak bu Şartlar ve Koşulları kabul etmiş olursunuz.

Bu Şartlar ve Koşulların herhangi bir bölümü ile anlaşmıyorsanız Servise erişemezsiniz. 18 yaşın üzerinde olduğunuzu temsil edersiniz. Şirket, 18 yaşın altındakilerin Servisi kullanmasına izin vermez.

Servise erişiminiz ve kullanımınız ayrıca Şirketin Gizlilik Politikasını kabul etmenize ve uymanıza bağlıdır. Gizlilik Politikamız, Servisi veya Websitesini kullanırken kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve açıklanması ile ilgili politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve size gizlilik haklarınız ve yasaların size sağladığı korumalar hakkında bilgi verir.

Lütfen Servisimizi kullanmadan önce Gizlilik Politikamızı dikkatlice okuyun.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Servisimiz, Şirket tarafından sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen üçüncü taraf web siteleri veya hizmetlerin bağlantılarını içerebilir. Şirketin, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin veya hizmetinin içeriğinden, gizlilik politikalarından veya uygulamalarından sorumlu olmadığını ve bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmediğini varsayıyoruz. Ayrıca, Şirketin, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin veya hizmetinin kullanımına dayanarak veya bağımlılığından kaynaklanan veya iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmayı kabul edersiniz. Siz, bu tür web siteleri veya hizmetler aracılığıyla mevcut olan veya sunulan herhangi bir içerik, mal veya hizmete dayanarak veya bağımlılığından kaynaklanan veya iddia edilen herhangi bir zarardan Şirketin veya herhangi bir tedarikçisinin sorumlu olmayacağını da kabul edersiniz. Sizi ziyaret ettiğiniz herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin veya hizmetinin şartlarını ve koşullarını ve gizlilik politikalarını dikkatlice okumanızı kesinlikle tavsiye ederiz.

İptal

Şartlar ve Koşulları ihlal ettiğiniz takdirde, önceden bildirim veya sorumluluk olmaksızın erişiminizi derhal sonlandırabilir veya askıya alabiliriz. Sonlandırılması durumunda, Servisi kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

 

Sorumluluk Sınırlaması

Siz tarafından oluşabilecek herhangi bir zarara rağmen, Şirketin ve herhangi bir tedarikçisinin bu Şartlar kapsamındaki herhangi bir hüküm altında taşıyabileceği toplam sorumluluk ve tüm bunların içinizin rahatlatılması için özel çözümü, gerçekten Servis aracılığıyla ödenen miktarla sınırlı olacaktır veya Servis aracılığıyla herhangi bir şey satın almadıysanız 100 USD olacaktır.

Geçerli yasalara izin verilen maksimum ölçüde, Şirket veya tedarikçileri, Servisle kullanılan üçüncü taraf yazılım ve/veya Servisle kullanılan üçüncü taraf donanımıyla birlikte kullanımından kaynaklanan veya başka bir şekilde bu Şartlar kapsamında yer alan herhangi bir hükümle ilgili olarak ortaya çıkan, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir özel, tesadüfi, dolaylı veya dolaylı zararlardan sorumlu olmayacaktır (kar kaybı, veri veya diğer bilgilerin kaybı, iş kesintisi, kişisel yaralanma, gizlilik kaybı veya başka herhangi bir şekilde ilişkilendirilen veya başka bir şekilde bu Şartların kullanımıyla ilgili olarak doğan şartlar), Şirketin veya herhangi bir tedarikçinin böyle zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olması ve hatta çözümün esas amacının başarısız olması durumunda bile. Bazı eyaletler dolaylı zararların dışlanmasına veya belirli türdeki garanti hükümlerinin sınırlanmasına izin vermez, bu da yukarıdaki bazı sınırlamaların geçerli olmayabileceği anlamına gelir. Bu eyaletlerde, her bir tarafın sorumluluğu yasalarca izin verilen en büyük ölçüde sınırlanacaktır.

 

 "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT" Feragatname

Servis, "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT" olarak ve tüm hatalar ve kusurlarla birlikte size sunulmaktadır ve hiçbir türde garanti verilmeksizin ve tüm kullanılabilirliği ve uygulanabilir yasalar çerçevesinde izin verilen en yüksek ölçüde, Şirket, kendi adına ve İş Ortağı ve onların münhasır lisansörleri ve hizmet sağlayıcıları adına, hizmetle ilgili olarak, ticari kaliteye, belirli bir amaca uygunluk, başlık ve ihlal edilmemesine dair tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere, tüm garantileri açık, zımni, yasal veya başka şekillerde açıkça reddeder. ve işlem yapma, performans, ticaret veya ticaret uygulaması.

Yukarıdakilere sınırlama getirilmeksizin, Şirket, Servisin gereksinimlerinizi karşılayacağına, herhangi bir amaç için herhangi bir sonuç elde edeceğine, herhangi bir başka yazılım, uygulama, sistem veya hizmetle uyumlu veya çalışacağına, kesintisiz olarak çalışacağına, herhangi bir performans veya güvenilirlik standartlarını karşılayacağına veya hatasız olacağına dair hiçbir garanti veya taahhüt vermez. veya herhangi bir hata veya kusurun düzeltilmesinin mümkün olacağına dair hiçbir temsil yapmaz. Yukarıdakileri sınırlamadan, Şirket veya şirketin sağlayıcısı, (i) Servisin işleyişi veya mevcudiyeti, veya orada sağlanan bilgi, içerik ve malzemeler veya ürünler; (ii) Servisin kesintisiz veya hatasız olacağı konusunda hiçbir temsil veya garanti vermez; (iii) Servis aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilginin veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya güncelliği konusunda hiçbir temsil veya garanti vermez; veya (iv) Servisin, sunucularının, içeriğinin veya Şirket adına veya onun adına gönderilen e-postaların virüsler, komut dosyaları, truva atları, solucanlar, kötü amaçlı yazılımlar, zaman kapsülleri veya diğer zararlı bileşenlerden arındırılmış olduğunu temsil veya garanti etmez. Bazı yargı bölgeleri, belirli türdeki garantilerin dışlanmasına veya tüketiciye yönelik uygulanabilir yasal hakların sınırlanmasına izin vermeyebilir, bu da yukarıdaki bazı dışlamaların ve sınırlamaların tamamının veya bir kısmının sizin için geçerli olmayabileceği anlamına gelir. Ancak böyle bir durumda, bu bölümde belirtilen dışlamalar ve sınırlamalar, uygulanabilir yasa çerçevesinde uygulanabilir olan en yüksek ölçüde uygulanır.

Hüküm ve Yargı

Ülkenin yasaları, bu Şartları ve Servisin kullanımınızı düzenleyecektir. Uygulamanızın diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara da tabi olabilir.

Uyuşmazlık Çözümü

Servis ile ilgili herhangi bir endişeniz veya anlaşmazlığınız varsa, öncelikle Şirket ile iletişime geçerek anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeyi kabul edersiniz.

Avrupa Birliği (AB) Kullanıcıları İçin

Avrupa Birliği tüketicisi iseniz, ikamet ettiğiniz ülkenin yasal zorunlu hükümlerinden faydalanacaksınız.

Amerika Birleşik Devletleri Yasal Uyumu

(i) ABD hükümetinin ambargosuna tabi bir ülkede bulunmadığınızı, veya ABD hükümeti tarafından "terörist destekleyici" olarak belirlenen veya ABD hükümeti tarafından yasaklanan veya kısıtlanan kişilerin listesinde yer almadığınızı temsil ve taahhüt edersiniz.

Ayrılabilirlik ve Feragat

Ayrılabilirlik

Bu Şartların herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğu tespit edilirse, bu hüküm, mümkün olan en geniş kapsamda geçerli yasalar uyarınca mümkün olan en büyük hedefleri gerçekleştirmek ve geriye kalan hükümler tam kuvvetiyle ve etkisiyle devam edecektir.

Feragat

Burada belirtilen dışında, bir hakkın kullanılmaması veya bu Şartlar altındaki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi talep edilmemesi, bir tarafın bu hakkı kullanma veya daha sonra herhangi bir zamanda bu tür bir performansı talep etme yeteneğini etkilemeyecektir, aynı şekilde ihlal feragatinin bir sonraki ihlalin feragat edilmesi anlamına gelmez.

Çeviri Yorumu

 Bu Şartlar ve Koşullar size Servisimizde sunduysak, tercüme edilmiş olabilirler. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda, orijinal İngilizce metnin geçerli olacağını kabul edersiniz.

Bu Şart ve Koşulların Değiştirilmesi

Tek takdirimize bağlı olarak, bu Şartları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutarız. Bir revizyonun önemli olup olmadığına dair makul çabaları, yeni koşulların yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirmek için yapacağız. Bir değişikliğin önemli olup oluşturduğunu belirleyen tek taraflı olarak bizim takdirimize bağlıdır. Bu revizyonların yürürlüğe girdikten sonra Servisimize erişmeye veya kullanmaya devam ederek, değiştirilmiş şartlara bağlı olduğunuzu kabul edersiniz. Yeni koşullara kısmen veya tamamen katılmıyorsanız, lütfen web sitesini ve Servisi kullanmayı durdurun.

Bize Ulaşın

Bu Şartlar ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bize şu şekilde ulaşabilirsiniz:

• E-posta ile: contact@readesignstudio.com"

bottom of page